Magda + Haden znowu multikulturowo, kolorowo i ekspresyjnie